Skogen som råvara

Skapa och tillvarata innovationer och hållbart producera förädlad skogsråvara för en växande bioekonomi.

Vindsrum med tak, väggar och golv i råträ

Trä som byggnadsmaterial

Vi behöver nyttja skogens förmåga att binda kol och minska byggsektorns negativa klimatpåverkan genom att öka användningen av trä som byggmaterial. Byggsektorn står för en

Vågigt lycocelltyg i närbild

Cirkulär användning av råvara

Återvinning och återanvändning av träråvara och träprodukter behöver utvecklas för att öka skogens bidrag till en cirkulär bioekonomi. För att ställa om till cirkulär ekonomi

Fullastad timmerbil längs väg i landskapet

Fungerande infrastruktur

Vi behöver en fungerande infrastruktur för transporter och mobil uppkoppling för att kunna utnyttja potentialen i det hållbara skogsbruket. För att kunna nyttja den stora