Kunskap och kompetens

Synliggöra skogens och skogsnäringens värden. Öka attraktiviteten i skogliga utbildningar för att möta behovet av kompetensförsörjning. Tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Kvinna med skogskläder och hjälm håller i motorsåg

Ökad jämställdhet och stärkt kompetensförsörjning

Jämställdheten i skogssektorn behöver öka och kompetensförsörjningen behöver stärkas för att trygga skogsnäringens framtid. Kompetensförsörjningen är en avgörande faktor för skogsnäringens framtid. Vissa skogliga utbildningar

Hand som håller i en mobiltelefon med Skogsstyrelsens karta över ett områdes markfuktighet.

Ökad kunskap hos skogsnäringen

Kunskapen om skogsbruk och skogens värden behöver öka hos skogsägare och skogsbrukare för att säkra en skog som kan uppfylla samhällets behov. För att tillvarata