Ökad kunskap hos skogsnäringen

Hand som håller i en mobiltelefon med Skogsstyrelsens karta över ett områdes markfuktighet.

Kunskapen om skogsbruk och skogens värden behöver öka hos skogsägare och skogsbrukare för att säkra en skog som kan uppfylla samhällets behov.

För att tillvarata ökade produktionsmöjligheter i form av varor och tjänster samt hantera ökade risker, såväl ur produktions- som miljösynpunkt, behövs kompetensutveckling av både skogsbrukare och skogsägare. En del i detta kan vara stärkt användning av digitala verktyg och att kunskapskällor blir mer tillgängliga och används i en ökande omfattning.