Mångbruk av skog

Ökad sysselsättning, stärkt hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling med beaktande av skogens miljömässiga, sociala och ekonomiska värden.

Tre kanoter uppdragna på en strand

Turism och organiserat friluftsliv

Vi behöver hitta vägar till samverkan mellan markägare och nyttjare av skogens möjligheter till kommersiell turism och friluftsliv. Turismen och friluftslivet är en viktig näring

Bruna vandringskängor, på marken ligger gulnade höstlöv.

Friluftsliv i tätortsnära skogar

Attraktiviteten och tillgängligheten i tätortsnära skogar behöver öka för att ge fler människor möjlighet till friluftsliv och rekreation i skogsmiljö. Det är viktigt att utveckla

Bild av parkering med cyklar och skylt med texten: Tack för besöket Välkommen åter!

Stimulera mångbruk av skog

Skogen erbjuder fler värden än virkesproduktion och dessa möjligheter behöver tas tillvara för att få ökad aktivitet i skogsnäringen. Att skapa andra värden än virkesproduktion

Närbild av lingonris med röda lingonklasar

Skogen som rekreationsmiljö

Vi behöver utnyttja den potential skogen har som rekreationsmiljö för återhämtning och stresslindring. Studier har visat att naturen är effektiv för stresslindring, ökat välbefinnande och

Lästips: Vad är mångbruk av skog? Finns det olika perspektiv på mångbruk av skog? Vilka möjligheter och hinder finns det för att realisera ytterligare mångbruk av skog? Dessa och andra intressanta frågor hanteras i en rapport från Future Forest: Mångbruk av skog – om att utveckla skogens mervärden.