Friluftsliv i tätortsnära skogar

Bruna vandringskängor, på marken ligger gulnade höstlöv.

Attraktiviteten och tillgängligheten i tätortsnära skogar behöver öka för att ge fler människor möjlighet till friluftsliv och rekreation i skogsmiljö.

Det är viktigt att utveckla och tillgängliggöra skog som ligger i och i närheten av tätortsbebyggelse. Den tätortsnära skogen har stor potential att fungera som informations- och utbildningslokal för besökaren. En del av det sociala värde som skogen har för oss idag, är den positiva effekten på människors hälsa och välbefinnande som en vandring i skogen kan ge.

Friluftsliv och fritidsupplevelser är viktiga för människor både i staden och på landsbygden. Genom att fler barn och vuxna har möjlighet att ströva i skog och mark, kan fler få en starkare relation till skogen och dess olika värden.