Skogen som rekreationsmiljö

Närbild av lingonris med röda lingonklasar

Vi behöver utnyttja den potential skogen har som rekreationsmiljö för återhämtning och stresslindring.

Studier har visat att naturen är effektiv för stresslindring, ökat välbefinnande och förbättrade kognitiva förmågor. Skogen har ett högt värde för folkhälsan och det finns utvecklingspotential för rehabiliteringsverksamhet. Denna verksamhet innebär ett skonsamt användande av skogen och har ofta lokal förankring, två faktorer som möjliggör goda markägarkontakter.