Turism och organiserat friluftsliv

Tre kanoter uppdragna på en strand

Vi behöver hitta vägar till samverkan mellan markägare och nyttjare av skogens möjligheter till kommersiell turism och friluftsliv.

Turismen och friluftslivet är en viktig näring för regionen och ger möjlighet till landsbygdsutveckling. För skogsägaren kan turismen och friluftslivet utgöra en möjlighet till diversifiering av sitt företagande. Det behövs en aktiv dialog för att hjälpa parterna att samarbeta kring organiserat och kommersiellt nyttjande av skogen.