Stimulera mångbruk av skog

Bild av parkering med cyklar och skylt med texten: Tack för besöket Välkommen åter!

Skogen erbjuder fler värden än virkesproduktion och dessa möjligheter behöver tas tillvara för att få ökad aktivitet i skogsnäringen.

Att skapa andra värden än virkesproduktion ur skogen kan vara en möjlighet för markägare att få ytterligare ett ben att stå på i sin verksamhet. Det finns stor potential att utveckla möjligheter för människor att utöva friluftsliv i skogen. Entreprenörskap med skogen som bas kan bidra till sysselsättning och värdeskapande på landsbygden och ge en levande landsbygd.