Om oss

Länsstyrelsen i Hallands län är ansvarig för webbplatsen.

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Det regionala skogsprogrammet för Halland har tillkommit genom en öppen dialog med ett stort antal aktörer som verkar med den halländska skogen som bas.

Med det nationella skogsprogrammet som grund har vi gemensamt diskuterat fram viktiga fokusområden och inom dessa ett antal prioriterade insatsområden.

Arbetet fortsätter nu med att skapa aktiviteter inom insatsområdena.