Öka kunskapen om skogens och skogsbrukets värden

Människor som går längs en grusväg mellan uppväxta granplanteringar

Kunskapen om skogens och skogsbrukets värden behöver öka hos allmänhet och beslutsfattare för att få en ökad förståelse för skogsbruk och skogsvård.

Vår syn på skogen och skogsnäringen påverkar förståelsen för skogsbruk och skogsvård och kan påverka skogsnäringens möjligheter att attrahera människor med rätt kompetens. Skogens betydelse för Halland vad gäller ekonomi, sysselsättning, klimatnytta, biologisk mångfald och ekosystemtjänster behöver synliggöras.

Många i samhället är långt ifrån skogen både fysiskt och mentalt. En ökad kännedom om skogens miljömässiga, sociala och ekonomiska värden kan öka möjligheten att stärka dessa värden.