Ökad jämställdhet och stärkt kompetensförsörjning

Kvinna med skogskläder och hjälm håller i motorsåg

Jämställdheten i skogssektorn behöver öka och kompetensförsörjningen behöver stärkas för att trygga skogsnäringens framtid.

Kompetensförsörjningen är en avgörande faktor för skogsnäringens framtid. Vissa skogliga utbildningar har svårt att rekrytera studenter. Det finns ett stort behov att öka jämställdheten på utbildningarna för att få en mer jämställd skogssektor.

Genom att öka attraktiviteten i skogsrelaterade yrken, ökar möjligheterna för skogsutbildningar att utvecklas, vilket i sin tur leder till en ökad kompetensförsörjning.

Klimat, skogstillstånd och ägarstruktur i sydsverige gör att det finns behov av forskning och utbildning som utgår från sydsveriges förutsättningar.