Fungerande infrastruktur

Fullastad timmerbil längs väg i landskapet

Vi behöver en fungerande infrastruktur för transporter och mobil uppkoppling för att kunna utnyttja potentialen i det hållbara skogsbruket.

För att kunna nyttja den stora potentialen i hållbart skogsbruk är det viktigt med fungerande infrastruktur, så väl fysisk i form av vägar och järnvägar som digital i form av möjlighet till mobil uppkoppling.

Skogsbrukets transporter börjar i skogen, vilket ställer krav på att hela vägnätet fungerar. En möjlighet för att minska miljöpåverkan från transporter är att köra med tyngre fordon vilket ställer krav på vägnätets klassning.

Skogsbruket digitaliseras i hög hastighet och det är viktigt att det finns täckning i mobilnät även utanför städer och tätorter.