Cirkulär användning av råvara

Vågigt lycocelltyg i närbild

Återvinning och återanvändning av träråvara och träprodukter behöver utvecklas för att öka skogens bidrag till en cirkulär bioekonomi.

För att ställa om till cirkulär ekonomi och minska förbrukningen av naturresurser kan vi förlänga träfiberns liv genom att återanvända eller återvinna biomassan.

Vi kan därefter återföra askan till skogen efter den fungerat som bränsle. I cirkulär ekonomi tillverkas träprodukter som är så långlivade som möjligt för att kunna utnyttjas många gånger. Därmed skapas ekonomiskt värde om och om igen av samma trämaterial. Det som sedan blir träavfall kan utnyttjas för att tillverka nya produkter.

Skogen kan därigenom bidra till en växande bioekonomi, inte bara genom ett högre uttag av träråvara, utan även genom att använda träråvara och träprodukter smartare och öka cirkulariteten.