Skogen ersätter fossila produkter – substitutionseffekter

Stora högar med träflis

Mer forskning och innovation behövs för att utveckla biobaserade produkter från skogen och därigenom öka skogens bidrag till bioekonomin.

Råvara från skogen kan bidra till en minskad klimatpåverkan genom att ersätta kolföreningar som legat lagrade i fossila depåer. Via ökad kunskap och genom att hitta nya sätt att använda skogsråvaran kan vi öka användningen av skogsprodukter istället för betong, oljebaserad plast och fossila fordonsbränslen. Därigenom ökar skogens bidrag till samhällets omställning till en biobaserad ekonomi.