Stärka näringsliv och förädlingsindustri i länet samt öka exportmöjligheter

Stor massafabrik i solnedgång

Genom stärkt innovationskraft och nyskapande produktutveckling kan vi ta tillvara de utvecklingsmöjligheter som skogsnäringen erbjuder.

En ökad förädlingsgrad och innovationer ökar sysselsättningen och bidrar till ett stärkt näringsliv i länet. En hög innovationsgrad gynnar konkurrenskraften.

Ett stärkt samarbete mellan olika aktörer kan skapa den gynnsamma grogrund som behövs för att nå framgång. Som en av Hallands största exportnäringar är skogsindustrin konkurrenskraftig även utanför Sveriges gränser. Exporten innebär fler arbetstillfällen och en ökad konkurrensutsättning, vilket leder till vilja att utvecklas ytterligare.