Skogen som rekreationsmiljö

Närbild av lingonris med röda lingonklasar

Vi behöver utnyttja den potential skogen har som rekreationsmiljö för återhämtning och stresslindring. Studier har visat att naturen är effektiv för stresslindring, ökat välbefinnande och förbättrade kognitiva förmågor. Skogen har ett högt värde för folkhälsan och det finns utvecklingspotential för rehabiliteringsverksamhet. Denna verksamhet innebär ett skonsamt användande av skogen och har ofta lokal förankring, två […]

Stimulera mångbruk av skog

Bild av parkering med cyklar och skylt med texten: Tack för besöket Välkommen åter!

Skogen erbjuder fler värden än virkesproduktion och dessa möjligheter behöver tas tillvara för att få ökad aktivitet i skogsnäringen. Att skapa andra värden än virkesproduktion ur skogen kan vara en möjlighet för markägare att få ytterligare ett ben att stå på i sin verksamhet. Det finns stor potential att utveckla möjligheter för människor att utöva […]

Friluftsliv i tätortsnära skogar

Bruna vandringskängor, på marken ligger gulnade höstlöv.

Attraktiviteten och tillgängligheten i tätortsnära skogar behöver öka för att ge fler människor möjlighet till friluftsliv och rekreation i skogsmiljö. Det är viktigt att utveckla och tillgängliggöra skog som ligger i och i närheten av tätortsbebyggelse. Den tätortsnära skogen har stor potential att fungera som informations- och utbildningslokal för besökaren. En del av det sociala […]

Turism och organiserat friluftsliv

Tre kanoter uppdragna på en strand

Vi behöver hitta vägar till samverkan mellan markägare och nyttjare av skogens möjligheter till kommersiell turism och friluftsliv. Turismen och friluftslivet är en viktig näring för regionen och ger möjlighet till landsbygdsutveckling. För skogsägaren kan turismen och friluftslivet utgöra en möjlighet till diversifiering av sitt företagande. Det behövs en aktiv dialog för att hjälpa parterna […]